Main Menu
 

Search  

Side Page

 สถิติวันนี้ 5 คน
 สถิติเมื่อวาน 5 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
62 คน
4258 คน
68476 คน
เริ่มเมื่อ 2009-04-29

   

    

 

 

 

 

Building Inspection Team

 

ค่าบริการตรวจสอบอาคาร

 

ท่านสามารถโทรศัพท์ปรึกษาและขอใบเสนอราคาได้ที่ คุณวิชัย โมไนยกุล โทร.02-916-5347 มือถือ 086-411-9780 และ  089-147-1285

 

(เราให้บริการท่านในราคายุติธรรม ราคาถูกกว่าที่อื่นแน่นอน)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright (c) 2009 by Building Inspection Team